БАГ БҮРЭЛДЭХҮҮН

Дэлхийн боловсролтой Монгол иргэдийг бид бэлтгэнэ.

Үүсгэн байгуулагч
Б.Бат-Өлзий

Гадаад харилцаа, бодлого төлөвлөлтийн хэлтсийн захирал
Б.Ундрам

Нэвтрүүлгийн бодлого төлөвлөлтийн албаны дарга
Сара

Хүний нөөцийн албаны дарга
Бумбаяр

Уран бүтээлийн албаны дарга
Өлзийсайхан